Zaliczka a zadatek – czym się różnią
 • 4.82 / 5 5
98 głosów, średnia: 4.82 (wynik: 96%)

Wiele osób ma dylemat, co wybrać zadatek czy zaliczkę? Kwestia ta pojawia się zarówno przy kupnie samochodu jak i sprzedaży albo zakupie mieszkania. Zawierając przedwstępną umowę kupna nieruchomości często nie wiemy, co wybrać. Zarówno zadatek i zaliczka są formą zabezpieczenia zobowiązań stanowiących przedmiot umowy. Zapominamy na co dzień, jakie pomiędzy nimi są różnice, co przepada a co jest zwrotne w tych formach przedpłaty.

Między zaliczką a zadatkiem jest zasadnicza różnica

zaliczka czy zadatek różnice

fot. freeimages.com

Opiszę więc jasno czym jest zarówno zaliczka jak i zadatek. Kiedy i w jakich okolicznościach warto wybrać jeden z wymienionych sposobów zabezpieczenia umowy. Która z wymienionych form stosowanych jako przedpłata przepada, która jest zwrotna. Choć ma to znaczenie dopiero gdy umowa nie zostanie wykonana, warto wiedzieć na co się decydujemy wcześniej. Czytelników, którzy chcą się dowiedzieć tego od razu informuje (w uproszczeniu) że zaliczka zostaje zwrócona a zadatek przepada albo zostaje zwrócony w podwójnej wysokości w przypadku nie wykonania warunków umowy przez jedną ze stron. Sprawdź poniżej, w jakich sytuacjach ma to miejsce.

Czym jest zaliczka?

Zaliczkę rozumie się jako zabezpieczenie interesów stron zawierających umowę. W przypadku nie wywiązania się jednej strony z umowy zaliczka podlega zwrotowi. Zwracana jest zawsze stronie wpłacającej, niezależnie od tego czy z umowy rezygnuje kupujący czy też sprzedający. Jeżeli w umowie nie jest jasno określone, że jest to zadatek, to mamy do czynienia z zaliczką.

Czym jest zadatek?

Zadatek to dodatkowe zastrzeżenie i ma na celu zabezpieczenie interesów stron umowy. Zadatek traci strona, która nie wykonała swojego zakresu umowy (jeżeli sama go dała), lub jest zobowiązana do jego zwrotu w dwukrotnej wysokości (strona która go pobrała). Dzięki zadatkowi każda ze stron umowy zabezpiecza się dodatkowo na wypadek jej zerwania.

Najważniejsze informacje dla zadatku:

zaliczka czy zadatek co jest zwrotne

fot. freeimages.com

 • Od 2008 roku zadatek może być wręczony przed, w trakcje albo po zawarciu umowy.
 • Z zadatkiem mamy do czynienia, gdy zostaje to jasno określone w umowie. Bez takiego zapisu mamy do czynienia z zaliczką.
 • Wysokość zadatku nie powinna przekraczać wartości przedstawionego umownie zobowiązania i nie może stanowić 100% jego wysokości.
 • Zadatkiem może być nie tylko określona suma pieniędzy, ale także rzecz ruchoma.

Najczęściej zadatek stanowi 10% wartości przedmiotu umowy przedwstępnej. Po zawarciu umowy właściwej kupujący dopłaca pozostałe 90% kwoty.
Ważne uwagi:

 • Przy wycofaniu się z umowy przez kupującego, sprzedający ma prawo zatrzymać zadatek.
 • W przypadku wycofania się z umowy przez sprzedającego, kupujący ma prawo żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
 • Jeżeli umowa właściwa nie zostanie zawarta z winy obu stron, albo dojdzie pomiędzy stronami do porozumienia, zadatek podlega zwrotowi tak jak zaliczka (bez podwójnej wysokości).
 • Prawo na mocy kodeksu cywilnego daje stronom możliwość wycofania się z warunków umowy w także w innej formie, na podstawie ustaleń obydwu stron.

O tym pamiętaj zawierając umowę

Podczas zawierania umowy przedwstępnej jest kilka kwestii, o których warto pamiętać:

 • Zaliczka albo zadatek nie mogą stanowić 100% wartości przedmiotu umowy. Przykładowo hotel albo ośrodek wypoczynkowy nie mają prawa pobierać zadatku w wysokości 100% kwoty zakwaterowania.
 • Przy zawarciu ostatecznej umowy zarówno kwota zaliczki jak i zadatku (zwykle 10%) zaliczane są na poczet sumy całkowitej i strona wpłacająca dopłaca brakującą część (np. 90%).
 • Umowę warto sporządzić na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na każdym egzemplarzu strony umowy składają czytelne podpisy.

Materiały źródłowe:
– infor.pl
– art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego
– pl.wikipedia.org

Zaliczka a zadatek – czym się różnią
 • 4.82 / 5 5
98 głosów, średnia: 4.82 (wynik: 96%)