Wymiana dowodu osobistego – kogo powiadomić?
 • 4.92 / 5 5
92 głosy, średnia: 4.92 (wynik: 98%)

Nowe dowody osobiste miały pojawić się od stycznia 2015 roku. Jak zwykle pojawiło się zamiast nich „opóźnienie” 😉 i zostaną wprowadzone prawdopodobnie od marca 2015. Na szczęście dotychczasowe zachowują ważność przez 10 lat od daty wydania. Są jednak sytuacje, w których musimy wymienić dowód osobisty. Przykładowo z powodu zmiany nazwiska albo imienia. Wtedy naturalnie pojawia się pytanie – kogo powiadomić o wymianie dokumentu tożsamości?. Z poniższego artykułu dowiesz się także w jakich instytucji musisz zgłosić wymianę dowodu osobistego.

Co trzeba zrobić po zmianie dowodu osobistego?

 • W ciągu 7 dni od zmiany danych osobowych zgłosić nowe dane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Punkt ten dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, obecnie informują tylko o zmianie adresu zamieszkania (adres zameldowania jest nie istotny). Resztę informacji Urząd Skarbowy pobiera z rejestru PESEL.
 • Powiadomić ubezpieczyciela o zmianie danych podanych w dotychczasowej polisie. Nie mamy ustawowo takiego obowiązku, ale warto to zrobić. W ten sposób możemy uniknąć niejasności podczas wypłaty odszkodowania, a czasami nawet prób odmowy wypłaty należnego nam świadczenia z tytułu ubezpieczenia.
 • Nowe dane z dokumentu tożsamości zgłosić w banku, biurze maklerskim i innych instytucjach, w których posługujemy się dowodem osobistym.
 • Powiadomić o zmianach pracodawcę.

Sytuacje, w których należy wymienić dowód osobisty

Wymiana dowodu osobistego

Fot. MSW.gov.pl

Nowe dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. W praktyce płacimy tylko za zdjęcia u fotografa. Ustawodawca określił, że wymiana dowodu osobistego jest obowiązkowa, w poniższych sytuacjach:

 • Utrata ważności dokumentu tożsamości. Zarówno dotychczasowe dowody osobiste, jak i nowe (wydawane od marca 2015) zachowują ważność przez 10 lat od daty wydania. Dla osób nie pełnoletnich będzie to 5 lat.
 • Zagubienia lub kradzieży.
 • Zmiany danych osobowych, takich jak nazwisko (np. po ślubie), imię.

Aktualizacja 17.04.2015 – Zmiana tylko miejsca zameldowania nie jest powodem do wydania nowego dowodu.

Terminy składania wniosków o wymianę dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego ma miejsce na wniosek zainteresowanego. Formularz należy złożyć zgodnie z poniższymi terminami:

 • Natychmiast w przypadku uszkodzenia dowodu osobistego lub innej okoliczności, która uniemożliwia ustalenie naszej tożsamości, albo utrudnia posługiwanie się nim.
 • Do 14 dni od terminu w którym nastąpiła zmiana w danych osobowych posiadacza dokumentu tożsamości.
 • Nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego. Ponieważ zgodnie z przepisami czas oczekiwania na nowy dokument wynosi do 30 dni.

Brak dowodu osobistego?

Zgodnie z prawem każda pełnoletnia osoba, która jest obywatelem Polski, albo mieszka na terytorium RP musi posiadać dowód osobisty. Nieposiadanie dokumentu tożsamości nie jest jednak przestępstwem tylko wykroczeniem.
Dowód osobisty pozwala nie tylko na przekraczanie granic pomiędzy państwami członkowskimi UE. Potwierdza także polskie obywatelstwo i tożsamość posiadacza.
W przypadku nie złożenia wniosku o wymianę dowodu, dokument tożsamości zostaje unieważniony po 3 miesiącach od daty zaistnienia zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym. Dla obywateli przebywających za granicą są to 4 miesiące.

Ważne informacje
 • Jeżeli dowód został zgubiony albo skradziony konieczne jest zgłoszenie tego faktu w najbliższym urzędzie gminy. Odpowiednio za granicą będzie to urząd konsularny.
 • W przypadku gdy odnaleźliśmy dowód, ale wcześniej zgłosiliśmy jego utratę, konieczne jest zwrócenie dokumentu do urzędu, który go wydał.
 • W przypadku osób nie pełnoletnich utratę dowodu zgłasza rodzic albo opiekun prawny.
 • W przypadku osoby, która utraciła polskie obywatelstwo, brak jest możliwości wymiany dowodu osobistego na nowy egzemplarz.
 • Osoby, które ukończyły 65 lat posiadają dowody osobiste wydane na czas nieokreślony.
Wymiana dowodu osobistego – kogo powiadomić?
 • 4.92 / 5 5
92 głosy, średnia: 4.92 (wynik: 98%)