PFR czyli wstępnie wypełniony PIT 2014
 • 4.93 / 5 5
46 głosów, średnia: 4.93 (wynik: 98%)
pit-rozliczanie-podatek

Fot.: mf.gov.pl

Od 15 marca 2015 roku podatnicy składający deklarację PIT-37 za 2014r., będą mieć możliwość skorzystania z wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. System znany jako PFR (pre-filled tax return) jak zapewnia Ministerstwo Finansów jest właśnie wdrażany. O razu dodam, że PFR nie oznacza automatycznego składania deklaracji za podatnika. Jest tylko formą dodatkowej pomocy, która ma uprościć elektroniczne składanie dokumentów. Pojawiająca się metoda, nie jest przymusowa, ma charakter dobrowolny.

Jak będzie funkcjonować system wstępnych deklaracji?

Podatnik będzie mógł utworzyć swoje konto na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Otrzyma propozycję rozliczenia przygotowanego przez administrację publiczną. Jego obowiązkiem będzie sprowadzenie poprawności danych (w tym kwot) w polach formularza. Na podstawie informacji jakie uzyskał od płatnika składek (PIT-11, PIT-8C, PIT-R ). Jeżeli dane nie będą zgodne z faktycznymi przychodami, nanosi poprawki. Następnie może wysłać elektronicznie uzupełnioną przez siebie deklarację PIT-37. Jeżeli wysłanie zeznania przebiegło prawidłowo podatnik otrzyma na podany adres e-mail kod potwierdzający oraz informację o statusie zeznania.
Bezpieczeństwo danych osobowych ma zapewnić nie tylko konieczność logowania podatnika na indywidualne konto. Przed wysyłaniem zeznania konieczne będzie podanie danych autoryzujących (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL lub NIP, kwoty przychodu w roku 2014 i za 2013 rok)

Zalety PFR

 • Podatnicy rozliczający się tylko na PIT-37 będą mogli skrócić czas poświęcony na wypełnienie zeznania. Sprawdzą tylko poprawność umieszczonych danych i ewentualnie i uzupełnią PPR o ulgi z których korzystają.
 • Podobnie jak w systemie e-Deklaracje podatnik może zapisać stan bieżący deklaracji i wrócić do jej uzupełnienia w dowolnej chwili. Bez konieczności natychmiastowego wysłania.
 • W przyszłości w Portalu Podatkowym, podatnik zyska możliwość elektronicznej korespondencji ze swojego indywidualnego konta. Uzyska informacje odnośnie stanu jego spraw w urzędzie i płatności.
 • Wdrożenie powiadomień sms-owych, e-mail-owych oraz telefonicznych może przypominać płatnikom np. o terminie zapłaty podatku.

Ograniczenia systemu PFR

 • W tym roku PFR dostępny jest tylko dla osób rozliczających się na najpopularniejszym formularzu PIT-37. W kolejnych latach być może system zostanie rozwinięty o kolejne deklaracje.
 • Wstępne rozliczenie sporządzane jest tylko na podstawie otrzymanych przez Urząd Skarbowy zgłoszeń dla PIT-37. Czyli płatnika (np. pracodawcy) PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Nie uwzględnia, więc np. przychodów otrzymanych od organów rentowych takich jak ZUS. Jeżeli podatnik otrzymał przychody z innych źródeł (w tym rentowych) powinien samodzielnie dopisać je do „wstępnego” zeznania PFR.
 • Korzystając z ulg trzeba samodzielnie dodać odpowiednie kwoty w PIT-37.
 • Oczywiście także w przypadku przekazywania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), trzeba samodzielnie zadeklarować np. odpowiednią fundację w formularzu.
 • Zeznanie może zostać podpisane i wysłane wyłącznie przez samego podatnika. Wykluczono możliwość pobrania zeznania przez pełnomocnika.
Inne metody rozliczeń

System PFR jest oczywiście tylko jedną z form rozliczania się z fiskusem w tym roku. Możemy korzystać z metod alternatywnych:

 • Nadal dostępny jest tradycyjny model składania zeznań podatkowych w formie papierowej. Osobiście w Urzędzie Skarbowym albo korespondencyjnie.
 • Cały czas funkcjonuje system rządowy umożliwiający składnie rozliczeń podatkowych elektronicznie (e-Deklaracje).
 • W tym roku podatników mogą także rozliczyć pracodawcy. O ile pracownik zadeklarował taką formę w terminie do 10 stycznia bieżącego roku.
Prezentacja usługi PFR:

PS Już niedługo czeka mnie konieczność rozliczenia się na PIT-36. Więc wiem już, że nie skorzystam osobiście na PFR w tym roku. Osobą rozliczającym PIT polecam także system rządowy e-Deklaracje, z którego korzystam z powodzeniem od kilku lat.

PFR czyli wstępnie wypełniony PIT 2014
 • 4.93 / 5 5
46 głosów, średnia: 4.93 (wynik: 98%)