Ostrożnie z poręczeniami kredytowymi
  • 4.62 / 5 5
46 głosów, średnia: 4.62 (wynik: 92%)

Żyrant poręczyciel kredyt gotówkaW ciągu ostatni dni miałem okazję czytać kilka artykułów na temat poręczeń kredytów. Wnioski z lektury nie są zbyt optymistyczne. Wielu żyrantów nie zdaje sobie bowiem sprawy z odpowiedzialności finansowej jaką biorą na siebie. Bywa że nie potrafią odmówić rodzinie albo znajomym wykonania tej „przysługi” pomimo własnych zobowiązań. Kierują się emocjami i chęcią pomocy lub utrzymania odpowiednich relacji, zamiast chłodną kalkulacją możliwości kredytowych kredytobiorcy oraz swoich.

Odpowiedzialność żyranta

W Polskim prawie mamy dwa rodzaje poręczeń: cywilne oraz poręczenie weksla. Choć krajowe banki w większości przypadków wymagają poręczeń cywilnych, dla żyranta (poręczyciela) rodzaj poręczenia nie ma jednak większego znaczenia. Gdyż odpowiada on za dług w takim samym stopniu jak kredytobiorca. W praktyce więc bank może zażądać od jednego z nich zwrotu określonej kwoty albo całego długu.
Pewną furtkę zapewnia poręczenie cywilne, które może zostać odwołane przez żyranta, w przypadku gdy udzielone jest na czas nieokreślony. Zaś jego wartość nie może przekroczyć sumy ustalonej w umowie.

Przygnębiające statystyki

Wielu internautów ku przestrodze przytacza własne historie (nie są to wyssane z palca opinie negatywne o Vivusie opisywanym na blogu albo innych chwilówkach). Podają przykłady iż dopiero od banku albo komornika dowiedziały się o przejęciu na siebie nie spłacanych przez kredytobiorcę zobowiązań. Część osób twardzi także że nie wiedziało o wszystkich możliwych konsekwencjach swojej decyzji. Co gorsza niską świadomość społeczną roli żyranta potwierdzają wyniki ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Aż 68% ankietowanych odpowiedziało, że rola poręczyciela nie wiąże się z żadną dodatkową odpowiedzialnością i nie wzbudza w nich obaw ! Czy nasza widza ekonomiczna jest aż tak niska ?
Według dostępnych informacji obecnie już ponad 50 tys. podżyrowanych kredytów jest klasyfikowana jako „nie spłacalne”. Zaś ponad 70% żyrantów spłaca dodatkowo własną pożyczkę albo kredyt.

Zanim zostaniesz poręczycielem

pozyczka-darmowaWięzi rodzinne mogą być silne a emocje i chęć pomocy najbliższym wziąć górę nad logiką. Nie zapominajmy jednak iż możliwe problemy w przypadku przejścia zobowiązania finansowego na żyranta, skutecznie mogą zepsuć nawet najlepsze relacje. Gdy w grę wchodzi podżyrowanie kredytu o znacznej wysokości w stosunku do naszych zarobków powinniśmy podjąć odpowiednie kroki bezpieczeństwa.

Logika podpowiada nam od razu aby odbyć szczerą rozmowę z kredytobiorcą. Wyrazić nasze obawy i zażądać uczciwego przedstawiania jego sytuacji finansowej. Jeżeli mamy być z sobą szczerzy osoba taka powinna przedstawić nam co najmniej dokumenty na jakich podstawie ubiega się o kredyt w banku. Zarobki z ostatnich miesięcy i wgląd w swoją historię kredytową.
Już na tym etapie można wychwycić symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej przyszłego kredytobiorcy albo dowiedzieć się o wcześniejszych problemach ze spłatą innych pożyczek.

Dodatkowo w umowie powinno się znajdować dodatkowe zastrzeżenie. Jasno definiujące iż w przed rozpoczęciem ściągania należności z majątku poręczyciela, bank powinien wyczerpać wszystkie możliwości egzekucji długu od kredytobiorcy.

Postępowanie regresywne ostatnią deską ratunku

W przypadku negatywnego obrotu sprawy i spłaty zadłużenia przez poręczyciela sytuacja nie zawsze jest beznadziejna. Może on ubiegać się zwrotu poniesionych strat od kredytobiorcy w ramach „postępowania regresywnego”.
Praktyka pokazuje jednak iż odzyskanie całej kwoty przez żyranta jest zwykle bardzo trudne. Wiele osób wyjechało za granicę, stało się bezrobotnymi lub nawet przeszło załamania nerwowe.

Podsumowując, nikomu nie odradzam „żyrowania” i nie namawiam też do takich działań. Warto jednak zdać sobie sprawę z możliwych konsekwencji tej decyzji. Spłata kilkuset tysięcy złotych kredytu hipotecznego lub inwestycyjnego może nad nami wisieć przez kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Do tego często osoby takie spłacają „czyjś” kredyt razem z własnym. A sondaż przeprowadzony przez BIK potwierdza niską świadomość społeczną tej kwestii.

Ostrożnie z poręczeniami kredytowymi
  • 4.62 / 5 5
46 głosów, średnia: 4.62 (wynik: 92%)