Odliczenie składek zdrowotnych w PIT za 2014 rok
  • 4.97 / 5 5
75 głosów, średnia: 4.97 (wynik: 99%)

W czwartek 30 kwietnia 2015 (o północy), upływa termin rozliczenia się z fiskusem. Część z nas jeszcze tego nie zrobiła. Osoby te muszą liczyć się z kolejkami w Urzędach Skarbowych oraz możliwych przeciążeniach systemu podczas wysyłania formularza przez Internet (np. programem eDeklaracje), ewentualnie pozostaje wysłanie PIT pocztą. Postanowiłem opublikować przydatną (nie tylko spóźnialskim), informację o zasadach odliczania składek zdrowotnych w PIT za 2014 rok.odliczanie składki zdrowotnej w pit

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne

Cześć z nas posiada podpisaną indywidualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (nie są to tylko przedsiębiorcy), na podstawie, której co miesiąc składa deklarację ZUS DRA. Jednocześnie opłacając należną składkę zdrowotną na konto ZUS. Kwota ta liczona jest jako 9% podstawy, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie podawane przez GUS. Przykładowo w I kwartale 2015 roku wyniosło 4053,71 zł, więc kwota składki za kwiecień, maj i czerwiec to min. 364,83 zł miesięcznie. skladki-ubezpieczenie-zdrowotne-2014

Odliczanie składki przez osoby fizyczne

Ustawodawca pozwolił podatnikom będącym osobami fizycznymi, odliczyć część składki od wpłaconego podatku dochodowego. Składka wynosi 9% podstawy, zaś odliczeniu podlega 7,75% podstawy jej wymiaru. Oznacza to, że z wpłaconych np. 364,83zł możemy 314,16zł odliczyć od podatku. Poniżej przestawiam moje obliczenia, które obejmują składkę zdrowotną płaconą w minimalnej wysokości, czyli 9% podstawy średniego miesięcznego wynagrodzenia (dla osób korzystających z indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego). W deklaracji PIT-36 wpisujemy tę kwotę w pozycję 182 formularza – w przypadku rozliczenia indywidualnego.

Większość z nas jednak pracuje na etacie, więc przepisuje tylko kwotę pobranej składki zdrowotnej z druku PIT-11 (do swojego zeznania podatkowego). W prawidłowo wypełnionym druku PIT-11 pracodawca umieszcza 7,75% kwoty podstawy podlegającej odliczeniu.

Przedsiębiorcy odliczą do 2786,73 zł

Przedsiębiorców obowiązuje ta sama stopa odliczeń, czyli 7,75% podstawy. Jednak górny limit to 2786,73zł w roku podatkowym (dla przedsiębiorcy opłacającego składkę wyłącznie za siebie). Oczywiście odliczamy tylko kwotę składki faktycznie zapłaconej. Dla przedsiębiorców są to wyłącznie składki opłacone na własne ubezpieczenie zdrowotne albo osób współpracujących. Ustawodawca nie daje możliwości odliczenia składek np. zleceniobiorców.

Odliczenie składek zdrowotnych w PIT za 2014 rok
  • 4.97 / 5 5
75 głosów, średnia: 4.97 (wynik: 99%)