Jak obliczyć podatek od lokat bankowych?
  • 4.84 / 5 5
31 głosów, średnia: 4.84 (wynik: 96%)

W 2015 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadł w Polsce na 11 czerwca. To symboliczna data oznaczająca, że od tego dnia przestajemy pracować na państwo i zaczynamy pracować na własne potrzeby. Dzień ten oznacza również stopień fiskalizacji państwa. W USA przypada on w kwietniu, a w Wielkiej Brytanii w maju. Daniną dla państwa, którą w swoim życiu zapłaciło albo zapłaci większość osób posiadających produkty bankowe, akcje albo obligacje jest 19% podatek Belki. Poniżej dowiesz się jak obliczyć podatek od odsetek oraz czy uda się go uniknąć.

Podatki pośrednie i bezpośrednie

Każdy z nas płaci od kilku do kilkunastu podatków. Część z nich zobowiązany jest samodzielnie odprowadzić do Urzędu Skarbowego (podatki bezpośrednie), część zaś wliczona jest w cenę towaru (podatki pośrednie).

Do podatków pośrednich zaliczamy:

  • VAT – różne stawki procentowe,
  • akcyzę – podatek nakładany na towary o niskiej cenie produkcji i powszechnym spożyciu, np. paliwa, energia, używki,
  • podatek od gier.

Polski system podatkowy zawiera ponad dziesięć podatków bezpośrednich. Najpopularniejsze z nich to PIT, CIT, podatek od spadku i darowizn, od nieruchomości i środków transportu.

podatek od lokaty

pixabay.com

Podatek od odsetek z lokat bankowych

Właściwie jest to podatek od zysków kapitałowych, ponieważ podlegają mu wszystkie zyski uzyskane z lokat bankowych, sprzedaży akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz otrzymanej dywidendy. Podatek ten został wprowadzony w 2001 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę, stąd powszechnie nazywany jest „podatkiem Belki”.
Podatek wynosi 19% od skapitalizowanych odsetek. Podatku nie płacimy od kapitału (oszczędności), ponieważ wcześniej zostały już opodatkowane podatkiem dochodowym. Podatek ten w naszym imieniu rozlicza i odprowadza bank.
Oprocentowanie lokat jest niewielkie, dlatego trzeba zwracać uwagę na to, czy bank oferuje oprocentowanie brutto (z tego odliczony zostanie podatek), czy netto (takie oprocentowanie będzie już po odliczeniu podatku). Większość banków chcąc zwabić klientów podaje w reklamach oprocentowanie brutto.

Jak obliczyć podatek od lokat bankowych?

Podatek Belki możesz dokładnie obliczyć stosując się do poniższych kroków:

  1. Obliczasz podstawę opodatkowania zaokrąglając w górę (do pełnych groszy) odsetki naliczone przez bank. Dla przykładu kwotę 12,132 zł zaokrąglasz do 12,14 zł.
  2. Zgodnie z zasadą obliczania ułamku z liczby mnożysz podstawę opodatkowania przez 0,19 (19% stawkę podatku) = 2,3066 zł. Otrzymany wynik musisz ponownie zaokrąglić w górę do pełnego grosza (2,31 zł).
    Otrzymany wynik to kwota podatku, którą od naliczonych odsetek pobierze i odprowadzi bank.
Sposoby na ominięcie podatku
gotówka

Fot: freeimages.com

W początkowym okresie funkcjonowania tego podatku, banki chcąc zachęcić klientów do zakładania lokat i kont oszczędnościowych stosowały kapitalizację codzienną. Uzyskiwane odsetki były tak małe, że nie naliczano od nich podatku. Dodatkowo wykorzystywano zasadę zaokrąglania groszy do pełnych złotych. Ponieważ była to metoda praktycznie stosowana, zmieniono w ordynacji podatkowej zasady obliczania tego podatku. Obecnie podlegają opodatkowaniu nawet najmniejsze kwoty, więc większość banków wycofała ze swojej oferty lokaty jednodniowe (zbyt droga obsługa).
Sposobem na ominięcie podatku Belki jest gromadzenie pieniędzy na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE). Pamiętać tylko trzeba o pewnych ograniczeniach. Kapitał możemy wypłacić dopiero po ukończeniu 60 lat oraz obowiązują roczne limity wypłat. Nie mamy też pewności czy IKE nie zostaną w przyszłości znacjonalizowane i zgromadzone środki zagarnięte przez rząd, tak jak niedawno nasze oszczędności na emeryturę z OFE.

Naliczanie podatku Belki

Podatek od zysków kapitałowych rozliczny jest na dzień kapitalizacji odsetek, a nie na koniec roku. Oznacza to, że jeżeli mamy lokatę na trzy miesiące, to po jej zakończeniu bank oblicza należne nam odsetki. To jest nasz zysk, od którego bank odlicza 19% należnego podatku. Pozostałe odsetki dopisuje do kapitału, który możemy wypłacić lub założyć nową lokatę.

Jak obliczyć podatek od lokat bankowych?
  • 4.84 / 5 5
31 głosów, średnia: 4.84 (wynik: 96%)