Darmowe konto w każdym banku i SKOKu?
  • 4.96 / 5 5
89 głosów, średnia: 4.96 (wynik: 99%)

Darmowe konto osobiste dla każdego, niezależnie od marki banku albo SKOKu, z którego korzystasz? Taki wymóg nakłada na Polskę unijne rozporządzenie. Wszystkie obecne w UE i Polsce banki oraz SKOKi zostaną zobowiązanie do wprowadzenia w ofercie tzw. „rachunku podstawowego”. Według informacji Ministerstwa Finansów (MF) założenia projektu powstającej ustawy mają dostosować Polskie prawo do Unijnej dyrektywy.

Podstawowy rachunek prowadzony bezpłatnie

zaliczka czy zadatek różnice

fot: freeimages.com

Nowy typ darmowego konta osobistego zakłada bezpłatne prowadzenie rachunku oraz darmowe transakcje z limitem liczby przeprowadzonych operacji płatniczych. Co ważne klient nie będzie zmuszony do przelewania na rachunek wynagrodzenia albo dokonywania transakcji kartą na określoną kwotę (jak np. w ING Banku Śląskim), aby konto i karta pozostały bezpłatne. Jeżeli klient zmieści się w limicie bezpłatnych transakcji w miesiącu (prawdopodobnie ok. 10 – 15), bank nie będzie mógł naliczyć z tego tytułu opłat klientowi. Zaś po przekroczeniu liczby bezpłatnych operacji, naliczona opłata nie będzie mogła być wyższa od prowizji pobieranych od „standardowych” kont osobistych w danym banku.

Projekt ustawy, której założenia zdradza MF zakłada, że bezpłatne będą:

  • wpłaty gotówkowe na konto,
  • pobieranie środków z bankomatów i oddziałów banku oraz terminali płatniczych w ramach usługi CashBack
  • płatności kartą debetową do konta w placówkach handlowych oraz w Internecie,
  • przelewy wykonywane samodzielnie online,
  • polecenia zapłaty i zlecenia stałe.

Większe ubankowienie mieszkańców UE

Urzędnicy unijni uznali, że nowy typ rachunku (dostępnego za darmo na terenie UE), pozwoli zwiększyć „ubankowienie” społeczeństwa. Nie jest żadną tajemnicą fakt, że instytucje finansowe i państwowe dążą do ograniczenia obiegu gotówkowego na rzecz bezgotówkowego obrotu pieniężnego. Według założeń projektu każdy obywatel na terenie Unii Europejskiej będzie mógł otworzyć konto, także za granicą, nie posiadając w danym kraju UE miejsca zamieszkania.

Wdrożenie nowego prawa do września 2017?

Przed wejściem w życie rozporządzenia będą trwać konsultacje społeczne, które pozwolą wyłonić konkretne założenia tego projektu. Ustawa opracowywana przez MF zakłada zaimplementowanie nowych przepisów do naszego prawa do września 2016 roku. Zaś same banki i SKOKi będą mieć czas na jego wdrożenie przez rok, czyli do września 2017.

Podsumowanie i moja ocena ustawy
rachuunek podstawowy za 0zł

fot: finansenaplus.pl

Dyrektywa unijna wpisuje się w wyraźny obecnie trend przechodzenia klientów pod naciskiem banków na obrót bezgotówkowy. Założenia są dość słuszne, ale całkowita eliminacja gotówki z obiegu doprowadziłaby do chaosu i utrudnień w przypadku różnych zdarzeń losowych. Nawet ostatnie wydarzenia w Grecji, gdzie funkcjonował ograniczony pobór środków do 50 euro dziennie z bankomatów rodził panikę. Problemy nasiliłyby się podczas awarii sieci elektrycznej, gdy przez dłuższy okres czasu nie funkcjonowałyby bankomaty i terminale płatnicze.
Sam podstawowy rachunek bankowy jest dedykowany zwłaszcza do „nie ubankowionej”, mniej zamożnej części społeczeństwa. Według założeń ministerstwa banki w ramach tego konta nie będą mogły oferować klientom np. kredytów powiązanych z rachunkiem.

Brak debetu i limitu kredytowego w ramach ROR, skutecznie zniechęci użytkowników korzystających z szerszego zakresu produktów banku do przesiadki na nowy typ konta. Więc z powstania nowego typu bezpłatnego rachunku mają szansę skorzystać głównie osoby, które dotychczas obawiały się otwarcia konta z powodu możliwych opłat.

Darmowe konto w każdym banku i SKOKu?
  • 4.96 / 5 5
89 głosów, średnia: 4.96 (wynik: 99%)