Przechowywanie danych osobowych przez bank
  • 4.92 / 5 5
48 głosów, średnia: 4.92 (wynik: 98%)

Wiele osób zadaje sobie pytania: Jak długo przechowywane są dane osobowe w banku? Co się z nimi dzieje, gdy rozwiązujemy umowę z bankiem? np. zamykamy konto. Z poniższego wpisu dowiesz się również czy możesz samodzielnie usunąć z banku swoje dane osobowe. W bankach podajemy bardzo dużo naszych danych, w tym min. imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP, ksero dowodu, wzór podpisu, adres zamieszkania. Już podczas otwierania podstawowego konta osobistego musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych, niezbędną do dokończenia procesu i zawarcia umowy.

Przechowywanie danych osobowych przez bank

Wymiana dowodu osobistego

Fot. MSW.gov.pl

Bank ma prawo do przechowywania naszych danych osobowych do 12 lat i używania ich do celów statystycznych. Zgodnie z art. 105a ust. 4 ustawy Prawo bankowe, banki mogą przetwarzać informacje stanowiące „tajemnicę bankową” przez ten okres w przypadku osób fizycznych. Co ważne początek maksymalnego okresu (12 lat), przez jaki nasze dane są przechowywane i przetwarzane; nie jest liczony od początku okresu w jakim zostało np. otwarte konto. Wskazany przedział czasowy dotyczy momentu, od którego nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania, czyli np. zamknięcie rachunku osobistego.

Danych nie można usunąć

Wielu byłych klientów po zamknięciu rachunku wysyłało pisma o usunięcie swoich danych osobowych z wewnętrznej bazy danego banku. Jednak nie ma, co liczyć na przychylne rozpatrzenie takiej prośby. Bank na pewno nie pozbędzie się tak łatwo naszych danych osobowych. Ma prawo nimi dysponować zgodnie z zasadami tajemnicy bankowej.
Oczywiście, gdy założymy konto wspólne automatycznie udostępniamy dane współposiadacza rachunku.

Kserowanie dowodu osobistego

W wielu bankach można założyć konto elektronicznie, bez podpisywania papierowych umów. Bank zweryfikuje Twoje dane osobowe za pomocą przelewu potwierdzającego z rachunku założonego „na Ciebie” w innym, polskim banku. Jeżeli dane osoby nadającej przelew będą takie same, jak podane w wniosku o nowo zakładane konto, rachunek zostanie otwarty.
Procedura ta nie zwalnia Cię jednak w niektórych bankach z obowiązku wykonania kserokopii dowodu osobistego w placówce, np. podczas zamykania konta. Przekonałem się o tym niedawno sam w oddziale banku Millennium. Zamykałem konto osobiste, a jednym z etapów było zeskanowanie / kserowanie dowodu osobistego przez pracownika. Bank będzie przetwarzał moje dane osobowe wykorzystując je przez narzucony ustawowo okres (do 12 lat).

Jakie dane mogą przechowywać banki?

Kwestie tego jako dane osób fizycznych może przechowywać bank reguluje rozporządzenie ministra finansów z 27.03.2007r. Są to odpowiednio: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, płeć, stan cywilny, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualny adres pobytu czasowego inny niż adres zamieszkania lub zameldowania, adres do korespondencji, numer PESEL, numer NIP.

Przechowywanie danych osobowych przez bank
  • 4.92 / 5 5
48 głosów, średnia: 4.92 (wynik: 98%)