Co dają gwarancje BFG gdy upada bank?
  • 4.75 / 5 5
16 głosów, średnia: 4.75 (wynik: 95%)

Od czasu przemian ustrojowych z 1989 r. w Polsce upadłość ogłosiło 139 banków. W tym tylko 6 banków komercyjnych i aż 133 banki spółdzielcze. Szczyt upadłości przypadł na lata 90-te. W samym 1995 roku upadło ich ponad sześćdziesiąt. Zatem jaki obecnie poziom bezpieczeństwa zapewnia nam Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), gdy upada bank? Ostatni kryzys finansowy mamy już za sobą, jednak zawirowania i bankructwa instytucji finansowych będą mieć miejsce zawsze. Warto wiedzieć, co w takiej sytuacji dzieje się z naszymi pieniędzmi. Sprawdź, więc jak chronione są Twoje oszczędności.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

pusty portfel finanse

flickr.com

Jak wspominałem w latach dziewięćdziesiątych w Polsce miały miejsce masowe bankructwa banków i kas pożyczkowych. Odpowiedzią na falę strat finansowych klientów było powołanie w 1995 roku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucji, która ma za zadanie wypłacać pieniądze, które przepadają wraz z upadającymi instytucjami finansowymi. Początkowo gwarancje BFG obejmowały kwotę o wartości 1000 Europejskich Jednostek Walutowych (ECU). Przykładowo dla Polski było to, więc 1000 złotych. Następnie wprowadzono procentową wartość depozytu. Poszkodowani klienci banku mogli otrzymać do 90% kwoty ulokowanej na kontach i lokatach.

Jednocześnie podnoszono gwarancję kwotową, która w 2001 roku osiągnęła 11 tys. jednostek ECU. Następnie do rozliczeń wprowadzono wspólną europejską walutę i systematycznie podnoszono kwotę gwarantowaną. Obecnie wynosi ona równowartość 100 tys. euro. Do tej wysokości otrzymasz zwrot 100% środków ulokowanych w banku. Czyli w krajowej walucie, zależnie od aktualnego kursu jest to ok. 400 tys. złotych.

Banki chronione przez BFG

pozyczka-darmowaNa pewno zastanawiasz się teraz, które banki działające w naszym kraju posiadają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Otóż są to wszystkie banki na rynku mające siedziby w Polsce. Dla tych instytucji finansowych warunkiem uzyskania licencji bankowej jest uczestnictwo w programie gwarancyjnym, jaki prowadzi BFG. Są zobligowane do odprowadzania, co rocznych składek do funduszu. Od 2013 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni również depozyty klientów ulokowane w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ach).

Obecnie takich gwarancji nie posiadają zagraniczne instytucje finansowe, InBank oraz Societe Generale. W pierwszym przypadku gwarantem depozytów może być rząd Litwy, zaś w drugim rząd Francji. Więc klienci mogą liczyć na pewien zakres ochrony ulokowanych w banku środków w każdym wymienionym przypadku.

Jeśli Twoje oszczędności przekraczają równowartość 100 tys. euro warto umieścić je, w co najmniej dwóch bankach. Tak, aby w przypadku upadłości odzyskać 100% ulokowanej w banku kwoty. Jeśli w banku, który upadł masz ulokowane środki przewyższające równowartość 100 tys. euro, sprawa nie jest całkowicie beznadziejna. Część nadwyżki być może uda się odzyskać z masy upadłościowej. Lecz tylko pod warunkiem, że wystarczy na to środków, pochodzących ze sprzedanego majątku instytucji finansowej.

Jak szybko odzyskasz pieniądze?

Jak zabezpieczyć się przed wyłudzeniem kredytu

Fot: pixabay.com

Jeżeli dojdzie do najgorszego, czyli bankructwa, BFG powinien rozpocząć wypłaty w dniu ogłoszenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zawieszenia działalności przez dany bank. W praktyce ma na to do 20 dni roboczych. Z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejnych 10 dni za zgodą KNF.

Gwarancje obejmują środki zdeponowane na:

  • kontach osobistych
  • rachunkach oszczędnościowych
  • lokatach bankowych

Środki nie podlegające gwarancją BFG

Warto wiedzieć, które produkty finansowe nie podlegają gwarancji zwrotu. W przypadku produktów hybrydowych, takich jak lokata z funduszem mamy do czynienia z produktem oszczędnościowo-inwestycyjnym. Jeśli dojdzie do bankructwa banku to Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci tylko część lokacyjną. Podobnie produkty oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie podlegają gwarancją ze strony BFG.

Co dają gwarancje BFG gdy upada bank?
  • 4.75 / 5 5
16 głosów, średnia: 4.75 (wynik: 95%)