Czym jest wskaźnik CLI publikowany przez OECD ?
 • 4.40 / 5 5
55 głosów, średnia: 4.40 (wynik: 88%)

Czas przyjrzeć się na blogu jednemu z ciekawszych narzędzi, pomagających w prognozowaniu koniunktury giełdowej i gospodarczej. Dziś napiszę o tym, czym jest wskaźnik CLI, publikowany co miesiąc przez OECD (także dla Polski); oraz z czego składa się wspomniany wskaźnik wyprzedzający. Dowiesz się także, czy na jego podstawie można przewidzieć hossę albo bessę na rynku giełdowym.
Podpowiem, którą wersję CLI warto obserwować, i gdzie znaleźć aktualne wartości Indeksu Wskaźników Wyprzedzających. Dostępny bezpłatnie IWW, jest obecnie coraz częściej stosowanym indykatorem przez inwestorów i analityków.

Czym jest CLI czyli IWW ?

Composite Leading Indicator (CLI), znany w Polsce jest także pod nazwą Indeks Wskaźników Wyprzedzających (IWW). Obliczany jest w celu otrzymywania „wcześniejszych punktów zwrotnych aktywności gospodarczej”. Publikowany co miesiąc, przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development), popularnie oznaczaną skrótem OECD. Wartości indykatora są podawane domyślnie w punktach, ale możemy znaleźć także wartości procentowe (np. „12 month rate of change” czyli dynamikę roczną). Można powiedzieć że CLI jest „złożonym indeksem wskaźników wyprzedzających”, gdyż do jego obliczania wykorzystuje się zestaw różnych danych makroekonomicznych.

Zaletą wskaźnika jest to, że porusza się w wielomiesięcznych trendach. Przykładowo gdy osiągnie swoje minimum i zacznie rosnąć w kolejnych miesiącach, możemy spodziewać się poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju, którego dotyczy. Na podstawie tego czy wskaźnik rośnie, czy też maleje możemy prognozować więc przyszłą koniunkturę gospodarczą. Jak wiemy zmiany na giełdzie, w postaci znaczących wzrostów i spadków głównych indeksów (w dłuższym okresie czasu), przewidują zmiany w gospodarce z wyprzedzeniem kilku miesięcy (zwykle ok. 5 – 6-ciu). IWW potrafi wyprzedzić o kilka miesięcy, nawet „trwałe” odwrócenia trendów na indeksach giełdowych. Zapowiadając nadejście rynku niedźwiedzia albo byka czyli bessę lub hossę.

Z czego składa się CLI ?

OECzym jest wskaźnik CLI OECDCD do obliczania IWW używa wielu danych makro. Dla każdego kraju indykator ten ma inny skład. Złożony wskaźnik dla Polski, składa się z takich pojedynczych wskaźników jak min.:

 • realny efektywny kurs walutowy
 • produkcja węgla kamiennego
 • wskaźnik produkcji przemysłowej
 • 3-miesięczna stopa WIBOR
 • liczba ofert pracy

Zalety i wady Indeksu Wskaźników Wyprzedzających (IWW)

Nie ma i zapewne nigdy nie uda się stworzyć wskaźnika idealnego. Także CLI (IWW) ma swoje zalety i wady, o których powinien pamiętać każdy ekonomista i inwestor. Zwłaszcza podejmujący decyzje inwestycyjne na jego podstawie. Composite Leading Indicator będzie najbardziej przydatny dla osób inwestujących w trendach – bessy i hossy na giełdzie. Pozwalając z pewnym wyprzedzeniem prognozować zmianę trendu panującego na rynku.

Zalety wskaźnika:

 • Porusza się w stabilnych wielomiesięcznych trendach.
 • Wartości wskaźnika nie podlegają „silniejszym”, miesięcznym wahaniom – trend główny jest najczęściej zachowany przez co najmniej kilka miesięcy.
 • Odwrócenie trendu jest najczęściej trwałe i potwierdza się w kolejnych miesiącach.

Wady wskaźnika:

 • Wartości są regularnie, każdego miesiąca rewidowane – na wiele miesięcy wstecz. Zdarzają się więc przesunięcia „punktów zwrotnych”, czyli miesięcy, w których IWW zaczął spadać lub rosnąć w nowym cyklu koniunkturalnym w przeszłości. Co może zaburzyć obraz dłuższej analizy historycznej CLI, przeprowadzanej np. na kilkanaście lat wstecz.
 • Publikowany jest z ok. 1,5 miesięcznym opóźnieniem (np. dla stycznia w połowie marca).

Korelacja CLI dla Polski z giełdą i gospodarką

W porównaniu do np. giełdy w USA, zakres historycznych danych (dla indeksów giełdowych) w Polsce, nie jest jeszcze na tyle duży aby, można było mówić o wyraźnej i dokładnej korelacji. Nie mniej jednak CLI w przeszłości wielokrotnie potrafił wyprzedzić i wskazać nadchodzące odwrócenie trendu na rynku. Uprzedzając o okresie prosperity lub stagnacji w kraju. Wyprzedzenie IWW względem GPW wynosiło w przeszłości nawet kilka miesięcy. Dokładną analizę przygotuję w jednym z kolejnych, obszerniejszych wpisów, dotyczących inwestowania. Polecam więc śledzić blog Finanse na plus.
Tymczasem przedstawię wykres, w którym zapewne zauważysz już – dodatnią korelację CLI dla Polski z WIG. Zwróć uwagę także na przesunięcie czasowe „szczytów i dołków” IWW względem indeksu giełdowego. Zauważysz o ile miesięcy indykator potrafił wyprzedzić cykl hossy lub bessy. Wskaźnik jak widać nie jest nie omylny, ale nie raz dał prawidłowy sygnał do zakupu albo sprzedaży akcji.

CLI dla Polski w wersji Amplitude Adjusted oraz WIG

CLI dla Polski w wersji Amplitude Adjusted oraz WIG 1992-2014. Źródło: makrosfera.net

Gdzie znaleźć CLI publikowany przez OECD ?

CLI jest publikowany w kilku wersjach. Najczęściej wykorzystywaną przez analityków formą IWW jest Amplitude adjusted (skorygowana amplituda), oraz 12 month rate of change (czyli 12-sto miesięczna dynamika procentowa zmian CLI). Aktualne wartości “Composite Leading Indicator” znajdziesz na stronie OECD: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=MEI_CLI ; zarówno dla Polski jak i wielu innych krajów, oraz organizacji i zrzeszeń (G7, NAFTA, Strefa Euro, Europa, itd). W witrynie Organization for Economic Co-operation and Development, masz możliwość wyboru min. wersji IWW, zakresu czasowego, krajów, oraz eksportu danych do pliku (np. Excel) i zapisania ich w swoim urządzeniu. Na Polskich stronach, ciekawe zestawienia CLI z indeksami, oraz innymi wskaźnikami znalazłem na makrosfera.net.

Czym jest wskaźnik CLI publikowany przez OECD ?
 • 4.40 / 5 5
55 głosów, średnia: 4.40 (wynik: 88%)