Czas pracy ma wpływ na jej wydajność
  • 4.78 / 5 5
9 głosów, średnia: 4.78 (wynik: 95%)

Większość z nas chciałoby pracować jak najmniej, otrzymując za to odpowiednio wysokie wynagrodzenie. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Pracujemy średnio po 40 godzin tygodniowo i często więcej.

Tymczasem przeprowadzono już badania ukazujące wpływ czasu pracy na jej efektywność. Wyniki doświadczeń publikowane przez naukowców i komentowane w prasie internetowej oraz tradycyjnej są dość ciekawe. Mogę napisać, że nawet zaskakujące. Warte omówienia na łamach tej witryny.

Efektywność zależna od wieku

pisanie notatek planu

sxc.com

Najnowsze badania australijskich naukowców dotyczyły wpływu czasu pracy na jej efektywność. Według danych przedstawionych przez naukowców osoby po 40 roku życia są najbardziej wydajne pracując ok. 25 godzin w tygodniu. Okazuje się wiec, że 3 dni w pracy w tygodniu są optymalne dla mózgu. Umysł potrafi wtedy wykorzystać wiedzę w najbardziej kreatywny sposób. Wydaje się to dość niską granicą. Jednak u pracowników, którzy poświęcają pracy nawet 50 – 60 godzin w tygodniu poziom inteligencji kognitywnej jest wyraźnie niższy.

Pracujemy za długo

Statystyczny Kowalski pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Do tego czasu trzeba doliczyć nadgodziny oraz bezpłatne obowiązki służbowe wykonywane poza godzinami pracy. Pracujemy, więc ponad 2 tysiące godzin rocznie, za pensję o wiele niższą od unijnej średniej.

Nowe technologie likwidują miejsca pracy

wydajność pracy i jej czas

stocphoto.com

Niestety rozwój nowych technologii spowodował utratę wielu miejsc pracy i proces ten nadal postępuje. Kiedyś do wykopania przydrożnego rowu, fundamentu pod budynek itp. potrzebnych było kilka albo kilkunastu mężczyzn. Dziś pracę tą o wiele szybciej wykonuje koparka. Podobnie roboty zastępują ludzi w fabrykach przy taśmach produkcyjnych. Naukowcy szacują, że za sprawą rozwoju nowych technologii rocznie ubywa ok. 10 mln miejsc pracy. Nowych etatów jest tworzonych zdecydowanie mniej.

Dlaczego nie możemy pracować krócej?

Niestety jest wiele powodów, które sprawiają, że nie wystarczy obecnie pracować przez łącznie 3 dni w tygodniu.

  • Globalizacja sprawia, że pracownicy z krajów rozwiniętych jak Stany Zjednoczone, W. Brytania albo Japonia muszą rywalizować z pracującymi w Chinach albo Indiach. Gdzie firmy przenoszą produkcję i płacą pracownikom mniej za większą ilość godzin przepracowanych tygodniowo.
  • W krajach słabo rozwiniętych, takich jak Polska zarobki większości społeczeństwa są na tyle niskie, że nie pozwalają na przeżycie przy ograniczonej liczbie godzin pracy.
  • Marketing wypromował konsumpcyjny styl życia, który w społeczeństwie uległym generuje nadkonsumpcję. Wmawia się ludziom, że muszą zarabiać coraz więcej, aby konsumować więcej. Posiadać coraz to nowsze modele samochodów, elektronicznych gadżetów i podróżować za granicę. Niestety muszą pracować na te dobra coraz więcej, będąc jednocześnie mniej zadowolonymi z życia.
Czas pracy ma wpływ na jej wydajność
  • 4.78 / 5 5
9 głosów, średnia: 4.78 (wynik: 95%)