Bank ING łączy rachunki firmowe
 • 4.54 / 5 5
41 głosów, średnia: 4.54 (wynik: 90%)
Konto Direct dla Firm ING Bank Ślaski

Źródło: ING Bank Śląski

Szykuje się mała rewolucja w ING Banku Śląskim. Zamiast „aż” czterech dotychczasowych rachunków dla firm, bank postanowił pozostawić jedno, główne konto Direct. Do nie dawna były to także rachunki Zysk, Zysk + oraz Konto Direct dla Wspólnot mieszkaniowych. Sam pomysł jest moim zdaniem słuszny i czyni ofertę banku bardziej przejrzystą. Zmieniły się jednak niektóre warunki zwalniające z opłaty za użytkowanie rachunku. Konto zostało już opisane przeze mnie w artykule Konto firmowe Direct w ING opłaty i Wasze opinie, i tam odsyłam Czytelników zainteresowanych tym produktem. Poniżej postaram się przedstawić tylko zmiany jakie zaszły obecnie (nowa tabela prowizji pojawiła się na stronie ING 18 sierpnia 2014).

Nowe zasady dla Konta Direct dla Firmy

Rachunek firmowy otrzymał nową nazwę „Konto Direct dla Firmy”. W tabeli opłat i prowizji znalazła się też informacja o wycofaniu z oferty kont: Direct dla Wspólnot Mieszkaniowych, Zysk oraz Zysk plus. Bank postanowił promować klientów, którzy aktywnie korzystają z rachunku. Zwalniając ich z opłat za krajowe przelewy internetowe, oraz nie pobierać miesięcznej opłaty za prowadzenie firmowego ROR-u.

Wejdźmy więc w szczegóły tabeli opłat i porównajmy co się zmieniło dla konta Direct:
Tak było:

 • Prowadzenie rachunku – 0 zł
 • Przelew krajowy w ING BankOnLine do innego banku – 0,90 zł

Tak jest obecnie:

 • Prowadzenie rachunku – 0 zł albo 9 zł*
 • Przelew krajowy w ING BankOnLine do innego banku – 0 zł albo 0,90 zł*

* Opłata za prowadzenie rachunku i krajowe przelewy poprzez sieć nie zostanie naliczona jeżeli zostanie spełniony „warunek aktywności”.

.
Warunek aktywności – rozumiany jako wykonanie przez Posiadacza rachunku w danym miesiącu kalendarzowym na rachunku Konto Direct dla Firmy co najmniej jednego przelewu na ZUS lub Urząd Skarbowy lub rozumiany jako suma wpływów środków na rachunek Konto Direct dla Firmy w wysokości minimum 2 000 PLN w danym miesiącu kalendarzowym, dokonanych poprzez przelew zewnętrzny (z innego banku), przelew wewnętrzny (za wyjątkiem przelewów pomiędzy rachunkami własnymi firmy), wpłatę gotówkową własną lub wpłatę gotówkową dokonywaną przez osoby trzecie.”

Czyli z opłaty zwalniają w miesiącu kalendarzowym:

 • Przelew do ZUS
 • Przelew do US
 • Wpływy w łącznej wysokości min. 2000zł na Konto Direct dla Firm

Kluczowe słowo „lub”, mówi nam że wystarczy spełnić jeden z powyższych „Warunków aktywności” aby przelewy krajowe online i prowadzenie konta były bezpłatne w danym miesiącu kalendarzowym.
UWAGA: Jak wynika z informacji banku „Wspólnoty Mieszkaniowe” są zwolnione z tego warunku i prowadzenie konta oraz krajowe przelewy internetowe mają za darmo.

Podsumowanie zmian

Pojawił się wiec warunek, który oznaczyłem (powyżej) gwiazdką, i pozwoli uniknąć opłaty za przelewy przez ING BankOnLine (co wcześniej nie było możliwe dla konta Direct). Jak widać ING Bank Śląski chce zmotywować posiadaczy rachunków firmowych do aktywnego korzystania z tego produktu. Jednocześnie opłata 9 zł miesięcznie pozwoli, jak sądzę wyczyścić system banku z „martwych”, nie używanych kont firmowych. Zwiększy też przychody banku z „zapominalskich”, którzy nie spełnią jednego z warunków, zwalniających z opłat.

Dla kogo nowe konto Direct dla Firm ?

Bank dość jasno precyzuje kto może otworzyć nowy typ RORu. Tutaj od razu zaznaczę, że pomimo braku możliwości założenia „Konta Direct dla Wspólnot Mieszkaniowych”, wspólnoty mogą teraz założyć i korzystać właśnie z Konta Direct dla Firm.

Konto Direct dla Firmy, które przeznaczone jest dla:

 • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, korzystających z uproszczonych zasad księgowości.
 • wspólnot mieszkaniowych, które jak twierdzi ING w tabeli opłat: „zawsze będą mogły korzystać z bezpłatnego prowadzenie rachunku oraz internetowych przelewów krajowych w PLN”.

Karta i kanały dostępu bez zmian

Karta do konta firmowego ING opinie

Karty ING

Nadal obowiązuje ten sam warunek zwalniający z miesięcznej opłaty za kartę debetową. „Opłata w wysokości 7 zł jest pobierana tylko, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł.”
Nie zmieniły się też pozostałe funkcjonalności konta. W tym kanały dostępu do rachunku i środków. Konto Direct dla Firm może być obsługiwane przez Internet w laptopach, telefonach czy tabletach. Jak również za pomocą aplikacji mobilnej instalowanej w smartfonie. Bezpłatne są wpłaty w wpłatomatach ING oraz wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce.

Bank ING łączy rachunki firmowe
 • 4.54 / 5 5
41 głosów, średnia: 4.54 (wynik: 90%)