Alior Bank podwyższa opłaty
 • 4.89 / 5 5
38 głosów, średnia: 4.89 (wynik: 97%)

Szykują się kolejne podwyżki opłat dla klientów Alior Banku i odczują je głównie ci, dla których Alior nie jest „głównym bankiem”. To znaczy nie otrzymują na rachunek regularnych przelewów wynagrodzenia, emerytury, renty albo stypendium. Większości nowych opłat unikną dotychczasowi posiadacze popularnego Konta Wyższej Jakości. Sprawdźmy czy warto zostać czy lepiej zamknąć konto.

Alior Bank podwyższa opłaty

Żródło: Alior Bank

Obniżenie opłaty interchange, uszczupliło nieco bankowe przychody. Także ostatnie ciecia stóp procentowych obniżyły maksymalne oprocentowanie kredytów. Alior podobnie jak większość banków szuka, więc możliwości dodatkowego zarobku podnosząc opłaty za konto i kartę.

Jakie podwyżki opłat przygotował Alior?

Bank tłumaczy się z podwyżek w lekko pokrętny sposób, twierdząc, że mają one przekonać jak największe grono klientów do wyboru ROR w Aliorze, jako swojego podstawowego konta, na które wpływa wynagrodzenie. Spełnienie tego warunku ma zwalniać z części nowo wprowadzonych prowizji.

Oto najważniejsze z nowych opłat:

 • Alior Rachunki bez Opłat – wariant konta, dla którego wprowadzono opłatę warunkową za prowadzenie – 6 zł miesięcznie. Z opłaty będzie zwalniać zasilanie konta pensją, emeryturą albo stypendium.
 • Absurdalna opłata za zmianę innego rachunku na Konto Wyższej Jakości wzrośnie z 100 do 150 zł. Czyli lepiej zamknąć inne konto i dopiero otworzyć Konto Wyższej Jakości.
 • Opłata za każdy przelew w PLN w oddziale albo placówce partnerskiej wzrośnie do 7 zł. Odziały warto traktować jak sytuację awaryjną i wykonywać przelewy za darmo przez Internet.

Opłata za kartę będzie wyższa, ale warunkowa

Zamiast dotychczasowych sztywno naliczanych 6 zł miesięcznie, za kartę do konta osobistego Alior warunkowo naliczy 0 albo 8 zł. Opłata nie zostanie pobrana, jeżeli posiadacz karty spełni min. jeden z 2 warunków „głównego banku”.

Warunkami „głównego banku” są:

 • Co miesięczne wpływy na rachunek wynagrodzenia od pracodawcy, emerytury albo renty z ZUS, bądź stypendium z uczelni.
 • Jednorazowy przelew miesięczny z innego banku lub z rachunku firmowego w Alior Banku na kwotę minimum 2000 zł. Dla osób, które nie ukończyły 24 roku życia oraz są studentami, uczniami lub słuchaczami, wystarczy 1000 zł.

Jednocześnie usunięto możliwość spełnienia warunku „głównego banku” przez osoby, które posiadają w Aliorze inwestycje albo oszczędności o wartości, co najmniej 10000 zł lub kredyty, na co najmniej 5000 zł.

Reszta opłat dla kart:

 • Wprowadzono jednorazową opłatę za wydanie karty do konta – 10 zł.
 • Warunkowa opłata za wznowienie karty wyniesie również 10 zł. Nie zostanie pobrana, jeżeli przynajmniej raz w ciągu 3 ostatnich miesięcy przed datą wznowienia karty, klient spełni warunek „głównego banku” dla Konta Osobistego lub warunek wpływu wynagrodzenia/renty/emerytury dla Konta Rozsądnego.
 • Wpłata gotówki w wpłatomacie będzie kosztować do 0,6% kwoty (min. 1 zł).
 • Z opłaty za karty kredytowe MasterCard Silver i MasterCard Gold będą zwalniać transakcje bezgotówkowe kartą na minimum 1000 zł miesięcznie. Dotychczas był to warunek 4 dowolnych transakcji w miesiącu.

Konto oszczędnościowe będzie droższe

Światowy dzień oszczędzaniaRachunek oszczędnościowy w Alior Banku także doczekał się podwyżek prowizji:

 • Wprowadzono jednorazową opłatę za wydanie karty do rachunku – 10 zł.
 • Przelew w placówkach partnerskich i oddziałach – 7 zł.
 • Jednorazowa wpłata w wpłatomacie będzie się wiązać z naliczeniem opłaty do 0,6% wpłacanej kwoty (min. 1 zł).

Czy warto zostać w Alior Banku?

Jeżeli spełniasz „warunek głównego banku” i posiadasz Konto Wyższej Jakości praktycznie nie odczujesz podwyżek. W innym przypadku polecam wybór innego konta osobistego.

Nowi klienci objęci opłatami wcześniej

Nowa taryfa prowizji będzie obowiązywać:

 • Klientów, którzy 30 października 2014 posiadali już podpisaną umowę – od 1 stycznia 2015.
 • Dotychczasowych klientów nie posiadających 30 października 2014 podpisanej umowy – od 15 stycznia 2015.
 • Nowych klientów z umową zawartą po 31 października 2014 – od 1 listopada 2014 roku lub dnia zawarcia umowy.
Alior Bank podwyższa opłaty
 • 4.89 / 5 5
38 głosów, średnia: 4.89 (wynik: 97%)