Aktualizacja dowodu osobistego w T-Mobile Usługi Bankowe
  • 4.66 / 5 5
47 głosów, średnia: 4.66 (wynik: 93%)
Aktualizacja dowodu osobistego w T-Mobile Usługi Bankowe

Źródło: TMUB

W moim panelu klienta T-Mobile Usługi Bankowe pojawiła się nowa wiadomość. TMUB poinformował o konieczności przesłania w systemie skanu dowodu osobistego. Bank weryfikuje dane użytkowników kont. Zakładając rachunek, umowę potwierdzałem elektronicznie, przelewem z innego (mojego) konta. Więc bank nie miał, moich pełnych danych osobowych w systemie. Obowiązek aktualizacji danych spoczywa na klientach banku i warto go dokonać, aby bank nie zablokował nam dostępu do rachunku. ROR w banku opisywałem już w artykule Konto w T-Mobile Usługi Bankowe zawierającym opinie i opłaty.

Jak zrobić skan dowodu w pdf ?

Bank wymaga aby skan został wysłany elektronicznie. Do tego musi być w formacie PDF i wykonany zgodnie z instrukcjami banku. To znaczy obydwie strony dowodu (awers i rewers), muszą ostatecznie znaleźć się na jednej stronie dokumentu w pdf-ie. Jeżeli dysponujesz skanerem albo drukarką z opcją skanowania, łatwo zrobisz to samodzielnie kopiując dokumenty tożsamości. Ja zeskanowałem swój dowód osobisty na skanerze stacjonarnym. Zdjęcia obydwu stron wkleiłem do Worda na jedną stronę.

Konwersja pliku do formatu PDF jest możliwa na wiele sposobów, podam kilka z nich:

  • Za pomocą Microsoft Word 2013 (Plik > Eksportuj > Utwórz plik PDF/XPS). Z tego co wiem w Word 2007 konieczne jest „doinstalowanie” dodatku. W OpenOffice aby eksportować swój, aktualnie otwarty dokument do formatu PDF, wybierz z menu poleceń ‚FILE’ (Plik) i export PDF (Exportuj jako PDF).
  • Programem, który instaluje wirtualną drukarkę w systemie, np. Qprinter. Wystarczy po instalacji, w edytorze wybrać opcję Drukuj, oraz zmienić drukarkę na Qprinter. Dokument zostanie „teoretycznie wydrukowany”, a raczej wyeksportowany i zapisany w formacie PDF.
  • Konwersja online na stronie internetowej. Na przykład za darmo na freepdfconvert.com. Wybierasz i wczytujesz plik, po czym otrzymujesz gotowy pdf. Nie musisz podawać e-maila, wtedy plik po prostu pobierzesz bezpośrednio na dysk.

Zwróć uwagę na to, czy dane z dowodu są czytelne po konwersji do pdf. Aby bank nie miał problemu z ich odczytaniem. Maksymalny rozmiar pliku możliwy do przesłania w systemie elektronicznym TMUB to 5 MB.

Przesłanie kopii dowodu osobistego elektronicznie do TMUB

T-Mobile Usługi Bankowe jasno określił w punktach, w jaki sposób możemy zaktualizować dane z dowodu osobistego. Wysyłając plik z załączniku.

  1. Logujesz się do Systemu Bankowości Internetowej T-Mobile Usługi Bankowe (https://online.t-mobilebankowe.pl/ib/login.html). Wybierasz zakładkę „Wiadomości” Zmiana dowodu osobistego w ING Bankuz prawej strony ekranu.
  2. Tam klikasz na „Utwórz nową wiadomość”.
  3. Kategoria wiadomości, jaką zaznaczasz to „Pytanie”. W temacie wpisujesz „Modyfikacja danych osobowych”.
  4. W polu treści wiadomości metodą kopiuj/wklej umieszczasz dokładnie taki tekst: „Na podstawie dokumentu przekazanego w załączniku, zlecam modyfikację wszystkich danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości, na aktualne.”
  5. Jako załącznik dodajesz wykonany wcześniej skan dowodu osobistego, w formacie PDF. Wybierasz opcję „Przejrzyj…”. Skan powinien być czytelny i prezentować cały dokument. W przeciwnym wypadku realizacja dyspozycji nie będzie możliwa.

Jeżeli załącznik został wysłany, otrzymasz komunikat: Powiodło się, twoja wiadomość została wysłana. Przesyłanie kopii dowodu osobistego, odbywa się w wewnętrznym systemie informatycznym banku. Więc teoretycznie jest bezpieczniejsze od wysłania maila z załącznikiem, np. ze skrzynki pocztowej dostępnej bezpłatnie na dowolnym portalu.
Warto dodać iż modyfikacje danych jest możliwa także placówce T-Mobile Usługi Bankowe (TMUB).

Dokument nie czytelny

Jeżeli skan dowodu okazał się nie czytelny, otrzymasz taką informację:

Uprzejmie informuję, iż na podstawie przesłanych dokumentów nie jest możliwe przyjęcie Pana dyspozycji modyfikacji danych osobowych. Pragnę poinformować, że przesłane przez Pana dokumenty nie są czytelne.
Skuteczne przyjęcie dyspozycji modyfikacji danych jest możliwe na podstawie pełnego dokumentu tożsamości z widocznymi czterema krawędziami. Informuję również, że dokument nie może być ucięte czy zasłonięty. Dokument musi być czytelny, tak aby możliwe było zweryfikowanie numeru PESEL znajdującego się na dowodzie, a także dodatkowych informacji- takich jak numer i seria dowodu osobistego, data ważności, czy też adres zameldowania. Na przesłanym przez Pana dokumencie wskazane wcześniej dane nie są czytelne.W związku z powyższym uprzejmie proszę o ponowne wysłanie wiadomości zawierającej prawidłowo zeskanowany dowód osobisty w formacie PDF. Jak tylko otrzymamy od Pana pełne dokumenty, dyspozycja modyfikacji danych zostanie przyjęta do realizacji. Zaznaczam również, że na podstawie przesłanych dokumentów zostaną zmodyfikowane wszystkie dane (numer i seria dowodu osobistego, data ważności dokumentu, adres zameldowania ).

Wykonaj skan w lepszej rozdzielczości, pamiętając o widocznych krawędziach. Możesz także przeprowadzić tę operację osobiście, okazując dowód w placówce TMUB.

Aktualizacja dowodu osobistego w T-Mobile Usługi Bankowe
  • 4.66 / 5 5
47 głosów, średnia: 4.66 (wynik: 93%)